Reklama
 
Blog | Angela Rogner

For Sale: Baby Shoes, Never Worn

Podle legendy vyzval Ernesta Hemingwaye kumpán z hospody. Prý umí psát dobré příběhy, ale napínavou story s půl tuctem slov určitě nenapíše.

Kumpán sázku prohrál. Během pár minut dal Hemingway dohromady svůj nejkratší příběh. For Sale: Baby Shoes, Never Worn. Jeho nejlepší, tvrdí posměváčci. Narodil se nový žánr: příběh psaný šesti slovy.

Před pár lety vyzval americký magazín Smith čtenáře, aby poslali své paměti napsané šesti slovy. Přišla lavina vtipných, smutných, moudrých a skurilních krátkých autobiografií.

Je vůbec možné shrnout svůj život bonmotem, titulkem, leitmotivem? Krátká forma nutí hledat esenci, podstatu. Existuje základní tón existence? Jsem spokojený se svým životem? Pokud ne, co mi v tom brání?

Reklama

Odpověď na otázku, co je to dobrý život, je tak rozmanitá jako lidská existence sama. Rozporuplnost a složitost života nedovolí říct: dobrý život je, když jsem vždy jen a jen šťastný.

Šesti slovy se to těžko vyjádří. Možná by to ale dokázal jeden řádek od anglického básníka Williama Blakea: Joy and woe are woven fine. Radost a bolest jsou úzce spjaty.

 

Výběr šestislovných memoárů čtenářů magazínu Smith:

Life is a series of Almost.
Awake. Work. Home. Eat. Sleep. Repeat.
Can’t give my Forever to anyone.
Being the smart, responsible one? Sucks.
Big decisions: definitely not my forte.
I loved everything my people hated.
Have two lives: online and offline.
I loved him. He loved drugs.
Was selfish but baby fixed that.
I grew old, then grew up.
Screwing up always felt like living.
Loved my dog not my husband.
I am waiting for something extraordinary.
Six figure income. Never finished college.
Always the bad sister, scorned again.
Single mom, two kids, exhausted, happy.
Didn’t save the best for last.
I have sinned. I don’t care.
Dreams are worth years of debt.
Ask me to read my poems.
Waited to be discovered. Found dead.

 

Six Words Project by Smith Magazine

The SixWordMemoirProject on Facebook