Reklama
 
Blog | Angela Rogner

Český prezident opět zasahuje – Barroso prchá do Lisabonu!

Českému prezidentovi se podařilo prosadit výjimku z Listiny základních práv a svobod pro Českou republiku, aby zabránil nebezpečí hrozícímu ze strany sudetských Němců. Brusel slíbil, že dodatek bude zapracován do přístupové smlouvy s Chorvatskem.
Na překvapivě svolané tiskové
konferenci pronesl Václav Klaus své další podmínky pro podpis Lisabonské
smlouvy.

1.    
Česká republika
má disponovat blokačním právem veta v Radě ministrů. I v případě, že
by se všech zbývajících 26 členských států dohodlo na,
citujeme „falešném a prázdném", společném opatření, bude konečné rozhodnutí
vždy záviset na zástupci České republiky. Veškeré záležitosti budou samozřejmě
předem konzultovány s českým prezidentem. Podle zákulisních zdrojů bude
také vše záviset na pozdně večerní konzultaci s tajemníkem Jaklem.

2.    
Evropská Komise
vydá Modrou knihu s názvem „Končíme s bojem proti klimatickým změnám",
jejímž myšlenkovým základem bude prezidentova kniha „Modrá, nikoli zelená
planeta". Strategický obsah nového dokumentu se bude promítat v celé řadě
zákazů činností v oblasti ochrany životního prostředí. Boj proti
klimatickým změnám je nebezpečný a zbytečný výmysl ekologistů a
environmentalistů (Klaus ještě zdůraznil „takzvaných"), který brzdí hospodářský
růst. Do velké míry to platí i pro „tzv. ochranu životního prostředí". Mnoho
českých podnikatelů trpí obtěžujícími omezeními, bez nichž by mohli naplno
rozjet svoje aktivity a generovat zisk. Týká se to zvláště bývalých sudetských
vesnic, kterých by se snad měl týkat i zákaz topení uhlím, pet lahvemi a nábytkem
vyrobeným před rokem 48.

Reklama

3.    
Z předchozího
odstavce vyplývá, že by se i Evropská unie měla vrátit ke svým kořenům a
soustředit se na to nejdůležitější: svobodný trh. Je třeba se zbavit zbytečného
nánosu z posledních desetiletí: policejní a justiční spolupráce, společná
zahraniční, bezpečnostní a azylová politika, soudržnost, solidarita a další
výmysly bruselských a lucemburských eurokratů. Jedině svobodný trh má smysl.
Žádné další smysly podle Klause není třeba tzv. společné Evropě přisuzovat.

4.    
Evropský
parlament je zbytečný a měl by se zrušit. Prezident chce mít záruky, aby tato
jeho větička neznamenala pouze zrušení bruselského parlamentu, ale aby se v
následném byrokratickém shonu nezapomnělo i na ten štrasburský.

5.    
Na Evropském
soudním dvoře nesmí pracovat maltští a španělští soudci. Ve střednědobém
horizontu by se měla zrušit i tato pompézní instituce. V případě sporů je
beztak nejlepším arbitrem neviditelná ruka trhu.

Předseda Evropské komise,
José Manuel Barroso, jehož jsme chtěli požádat o reakci, nebyl bohužel
k mání. Nejmenovaný evropský diplomat ho naposledy viděl, kdy bledý
pobíhal po chodbách Evropské komise a vykřikoval: „Tendo em conta as presentes circuntâncias, regresso à minha Lisboa
natal, transferindo todas as minhas competências para Vaclav Klaus!
" („Za těchto okolností se vracím zpět do rodného
Lisabonu a všechny své pravomoci převádím na Václava Klause").

 

Zdroj: European Boys